Životem mne neodlučitelně prohánějí koníci. Bez mých býložravých přátel si
už nedokážu život představit. Jsou mi kamarády, rodinou i životním stylem.

Dle nmožností, přesvědčení, citu i letitých zkušenností se snažíme jim dopřát nejlepší podmínky k životu.
Koníci obývají 2 výběhy o rozloze pře 8 ha. Pastviny jsou členité a kopcovité, což je dobré pro jejich fyzičku.

Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu

Ideálně bych pro ně chtěla pořádnej les, pořádnou řeku a ještě větší výběh, ale díky za to, co je :-) :-)

Ve výběhu mají lesík, kameny, potok a nějaké to křovisko. Mohou prozkoumávat rozmanitý terén.

Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu

Do stájí je nezavíráme. Víme, že tam nejsou šťastní a není jim to přirozené. Maštal u nás najdete, ale je otevřená a volně přístupná. Ořové mohou chodit volně dovnitř i ven dle svého uvážení. Používáme ji například ke krmení...

Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu

Přestože kůň jako i my si může zvyknout na mnohé.
Minimálně etické je zajistit mu k plnohodnotnému životu uspokojení základních potřeb.

  • Jedna z těch nejdůležitějších je svoboda
  • Protože ani my nechceme být samotní o to méně stádové zvíře jako je kůň.
  • Chtějí mít možnost se svým stádem téměř neustále se pohybovat.
  • Vhodné krmení, voda, péče o kopyta ....

Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu

Koníci tedy chtějí žít ve skupině a mít možnost volného pohybu. Většinou pomalu popocházejí sem a tam, popásají se, drbou, sledují dění kolem. Tím pečují dobře o své zdraví. Jejich metabolismus je tak nastaven. Koně takto žijící jsou v lepší psychické i fyzické kondici. Trpí méně na nemoci a mají dobrou imunitu. Lépe snášejí zátěž, protože dokáži dobře odplavit kyselinu mléčnou ze svalů. Třeba náš Alex denně pracuje v lese v přibližování dřeva, přitom je celoročně chován pastevním způsobem, není kován a zatím nikdy nemarodil.

Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu

Ovšem koně, kterému dáte vše co potřebuje je obtížnější motivovat.
Z toho těží zejména jezdci sportovní. Kůň, který tyto možnosti nemá je v práci vzrušivější.

Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu

Koně nejsou noční ani denní zvířata. Znamená to, že nepotřebují prochrápat celou noc. Jejich aktivita večer je stejná jako ve dne. Spějí asi 4 hodiny denně a to v leže. Alespoň jeden kůň bývá bdělý a hlídá. Mají potom jistotu, že jsou v bezpečí.

Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu

Zajímá-li přirozený životě koní, navštivte nějakou z přednášek známé etoložky Ing. Jitky Bartošové, Ph.D.

Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu Koně ve výběhu