Póla mne učí pokoře a nikdy se nevzdát.

Pólu doktor osvobodil od tělocviku, když roku 2015 onemocněla a od té doby kulhá.

Svérázná povaha této klisny je jen pro otrlejší nátury.
Známé hlášení: „Tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil!“ je zcela výstižné.

Ačkoliv společných mil v sedle sice nemáme tolik za sebou, už dlouhou cestu jsme urazily.

Když se k nám přistěhovala měla psychické problémy. Plánovala jsem s ní návrat do vrcholového sportu ve
všestrannosti. Však „podvolování“ Póly, co považovala lidi za zlé skřety a na většinu věcí říkala ne, se mi příčilo.

Sportovní ambice jsem hodila za hlavu a přehodnotila jsem její využití. Jsem ráda.
Byl čas jít za svými pocity a názory, co jsem ve vztahu ke koním měla už od počátku.

A vůbec! Žádného koně podvolovat nechci. Zajímají mne jejich názory a snažím se, respektovat je.
Nejsou to mí otroci, ale kamarádi a členové rodiny. Případné neshody řešíme mírovou cestou :-)

Většina cizích lidí se Pólince nezamlouvá a přistupuje k nim s obezřetností.
Někdo se diví. Stále více si uvědomuji, že my lidé nemáme být moc na co pyšní.